• +99422 2681534
  • AZ2005, Azərbaycan, Gəncə şəhəri, Şah İsmayıl Xətai prospekti, 121

Tarix

“Gəncə Sənaye Cihaz” ASC

(keçmiş Kirovabad Cihazqayırma zavodu)

SSRİ Xalq Komissarları Sovetinin 7 fevral 1942-ci il tarixli 2049 saylı fərmanı ilə Simferopol Mühərrik Təmir Zavodunun avadanlığı Kirovabad şəhərinə verildi, burada direktor I.Ya Mayorov və rəisin rəhbərliyi altında Mühəndis PM Zavyalov, həmin il 21 aprel tarixində 6 nömrəli zavodun sifarişi ilə Kirovabad mexaniki zavodu yaradıldı.


1955-ci ilin yayında zavod mövcud sahəsinə köçürüldü. Azərbaycan SSR Xalq Təsərrüfatı Sovetinin Maşınqayırma şöbəsinin 30 iyul 1959-cu il tarixli 167 nömrəli əmrinə əsasən müəssisəyə Kirovabad Alətlər Zavodu adı verildi.


1965-ci ilin Noyabr ayında müəssisə SSRİ Alətlər, Amortizasiya və İdarəetmə Sistemləri Nazirliyinin "Glavprompribor" rəhbərliyinin (o zaman "Soyuzprompribor" adlandırıldı) tabeliyinə verildi və Sovet İttifaqında su sayğaclarının istehsalı üzrə inhisarçı müəssisəyə çevrildi. . 1985-ci ildə işçilərin sayı 1369-a çatdı, bunlardan 202-si mühəndis və texniki işçilər idi.


1985 - 1991-ci illərdə illik su sayğacları istehsalı 170 - 200 min ədədə çatdı. İsti və soyuq suyun klapan və turbin sayğacları, TEM tipli elektromexanik istilik sayğacları keçmiş SSRİ-nin bütün respublikalarına və xarici sosialist ölkələrinə ixrac olunurdu. 1993-cü ildə SKV-15 və SKV-20 məişət su sayğaclarının istehsalını da mənimsəmişdir.


Sovet İttifaqının dağılması, on illər boyu inkişaf etmiş iqtisadi əlaqələrin pozulması müəssisənin fəaliyyətinə son dərəcə mənfi təsir göstərdi, 600-dən çox hüquqi şəxslə münasibətlər kəsildi və tənəzzül dövrü başladı.


18 mart 1990-cı il tarixli 127 nömrəli əmrlə Kirovabad Alətlər Zavodu Gəncə Alətlər Zavodu adlandırıldı.


Azərbaycan Respublikası Xüsusi Maşınqayırma və Konversiya üzrə Dövlət Komitəsinin 24 Fevral 1997-ci il tarixli 20 nömrəli əmrinə əsasən Gəncə cihazqayırma zavodunun bazasında 1 Mart 1997-ci il tarixindən Gəncə İstehsalat Birliyi " Pribor "quruldu.


24 may 2000-ci ildə ulu öndər cənab G.A.Əliyevin zavodu ziyarətindən sonra müəssisənin dirçəldilməsi üçün şərait yaradıldı.


Azərbaycan Respublikası Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin 24 fevral 2006-cı il tarixli 46 nömrəli əmrinə əsasən Gəncə "Pribor" İstehsalat Birliyinin bazasında "Gəncə Prompribor" ASC yaradıldı.


2006-2008-ci illərdə investisiya müsabiqəsinin qalibi olmuş MMC “Gulf Service”, müəssisəyə 3,5 milyon avro sərmayə qoyaraq, Fransanın “Aktaris” şirkətinin texnologiyası əsasında smart kartlar kimi qaz sayğaclarının istehsalına başladı. və 03.03.2008-ci il tarixində, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İ.Əliyevin iştirakı və xeyir-duası ilə istehsalına başlanıldı. Lakin “Azəriqaz” İB qaz sayğaclarımız üçün sifarişləri dayandırması səbəbindən 1 Noyabr 2009-cu ildən etibarən zavod istehsal fəaliyyətini dayandırdı.